මහනුවර දළදා පෙරහැර

මහනුවර දළදා පෙරහැර

Reading Time: 17 minutes මහනුවර දළදා පෙරහැර හෙවත් මහනුවර ඇසළ පෙරහැර මංගල්‍යය  ශ්‍රී දන්ත ධාතූන් වහන්සේ විෂයෙහි පූජෝපහාරය පිණිස පැවැත්වෙන ප්‍රධානතම  ආමිස පූජාව ලෙස හැදින්විය හැකි ය. ශ්‍රී ලාංකික බෞද්ධ ජනතාවගේ මුදුන් මල්කඩ යනුවෙන් හැඳින්වෙන්නේ මහනුවර ඓතිහාසික ශ්‍රී දළදා මාලිගාවයි. ඒ නිර්මල බුද්ධ වචනයේ පහස ලද ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ වාම ශ්‍රී දන්ත ධාතුන් වහන්සේ එහි විරාජමානව වැඩ හිදිනා බැවිනි. අතීතයේ

මහනුවර දළදා පෙරහැර Read More »

Harry Potter Books in Order: The Complete Reading List

Harry Potter Books in Order: The Complete Reading List

Reading Time: 3 minutes Harry Potter Books in Order Overview Harry Potter made his first appearance in 1997 with Harry Potter and the Philosopher’s Stone, to immediate success, and six further best-selling books followed. Harry is an orphan living with his guardian aunt and uncle and their son, who mistreat him. On his 11th birthday, Harry reveals that his

Harry Potter Books in Order: The Complete Reading List Read More »

St. Lucia's Cathedral, Kotahena, Sri Lanka

St. Lucia’s Cathedral, Kotahena, Sri Lanka

Reading Time: 20 minutes St. Lucia’s Cathedral (Sinhala: කොටහේන ශාන්ත ලුසියා ආසන දෙව්මැදුර; Tamil: புனித லூசியா பேராலயம்) is a Roman Catholic church and the first cathedral in Ceylon under the Archdiocese of Colombo in Sri Lanka. Situated at Kotahena to the north-east of Colombo, this magnificent edifice sprawls on 18,240 sq. feet of land, rises to a height of 150 feet,

St. Lucia’s Cathedral, Kotahena, Sri Lanka Read More »

Harry Potter Ebooks

Harry Potter Ebooks by J.K. Rowling

Reading Time: 11 minutes Harry Potter Ebooks by J.K. Rowling: With over 600 million books sold in 83 languages, the Harry Potter book series by award-winning author J.K. Rowling has become the bestselling book series ever. The story chronicles the life of the main character, Harry Potter, and his friends Ron Weasley and Hermione Granger through their seven years at Hogwarts

Harry Potter Ebooks by J.K. Rowling Read More »

Harry Potter Book Series by J.K. Rowling

Harry Potter Book Series by J.K. Rowling

Reading Time: 8 minutes Harry Potter Book Series: J.K. Rowling’s debut novel, Harry Potter and the Philosopher’s Stone, was published in 1997. Since then, seven extraordinary books have been published over ten years. The story of Harry Potter became a massive worldwide bestseller, breaking all records and winning the huge devotion of fans. The books have been translated into 80

Harry Potter Book Series by J.K. Rowling Read More »

SA Graphics Official